Harmonogram – kurs trzydniowy soboty

Harmonogram dla pierwszego dnia zajęć
17:30 – Przejście do sali wykładowej i przedstawienie się kadry instruktorskiej
17:35 – Przedstawienie się kursantów i podanie oczekiwań odnośnie kursu
17:45 – Wprowadzenie do pływania metodą Total Immersion – wykład
18:15 – Omówienie zasad wykonywania ćwiczeń i przebiegu zajęć
18:30 – Ćwiczenia praktyczne na lądzie
18:45 – Przejście do przebieralni
19:00 – Rozpoczęcie zajęć na basenie – nagrania spod i znad wody
20:30 – Koniec sesji basenowej i przejście do przebieralni
20:45 – Pytania indywidualne na forum grupy
21:00 – Zakończenie zajęć

Harmonogram dla drugiego dnia zajęć
17:30 – Przejście do sali wykładowej i przedstawienie się kadry instruktorskiej
17:35 – Prezentacja multimedialna
18:30 – Ćwiczenia praktyczne na lądzie
18:45 – Przejście do przebieralni
19:00 – Rozpoczęcie zajęć na basenie
20:30 – Koniec sesji basenowej i przejście do przebieralni
20:45 – Pytania indywidualne na forum grupy
21:00 – Zakończenie zajęć

Harmonogram dla trzeciego dnia zajęć
18:30 – Przejście z holu basenu do przebieralni
18:45 – Ćwiczenia praktyczne na lądzie
19:00 – Rozpoczęcie zajęć na basenie
20:30 – Nagrania spod i znad wody
20:45 – Koniec sesji basenowej i przejście do przebieralni
21:00 – Omówienie nagrań wideo i przedstawienie zaleceń treningowych
21:55 – Pytania indywidualne na forum grupy
22:00 – Pożegnanie i zakończenie kursu