Harmonogram – warsztaty

Harmonogram zajęć

00 – 00 Spotkanie
00 – 05 Przywitanie w sali wykładowej / Przedstawienie kadry instruktorskiej
00 – 10 Przedstawienie się kursantów / Pytania kursantów co do ostatnich zajęć
00 – 20 Teoria – równowaga / opływowość / napęd / oddech / trening
00 – 45 Omówienie planowanych na dane zajęcia ćwiczeń
00 – 55 Przygotowanie to sesji basenowej / przebranie w szatni
01 – 05 Sesja basenowa na danym etapie zajęć
02 – 05 Koniec sesji basenowej / przygotowanie się do omówienia zajęć w wodzie
02 – 15 Omówienie zajęć w wodzie / nagrań z pod i nad wody
02 – 40 Pytania indywidualne na forum grupy
02 – 45 Zakończenie zajęć / przedstawienie planu ćwiczeń na cały tydzień dla kursantów
02 – 50 Pytania indywidualne / czas na prywatne pytania